Algemene voorwaarden Escape Room Ommen

Hieronder staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedereen die deelneemt aan de Escape Room Ommen.

Spelelement

Escape Room Ommen organiseert een Escape Room spelactiviteit. Binnen het concept wordt een groep van minimaal twee (2) tot en met acht (8) personen “opgesloten” in een kamer. Het doel van het spel is om de kamer binnen 60 minuten te verlaten. In de kamer zijn diverse raadsels, puzzels en andere aanwijzingen verstopt. Het oplossen van alle puzzels moet leiden tot het vinden van de sleutel(s) en een code(s) waarmee de deur naar buiten geopend kan worden. Het spel is geschikt voor iedereen van 16 tot 80 jaar. Deelname is mogelijk voor groepen van twee (2) tot en met acht (8) personen. De speelduur is 60 minuten. Deze duur kan niet worden verlengd.

De groep wordt “opgesloten” in de door u gereserveerde kamer. Dit betekent dat de deur achter u op slot gaat. Gedurende het spel wordt de ruimte door middel van een camera in de gaten gehouden. Dit maakt het mogelijk om te allen tijde, bij het voordoen van enige calamiteiten, direct de deur te kunnen openen.
Er worden geen opnamen gemaakt.

Reserveren

Reserveren is verplicht. Een reservering kan gemaakt worden via onze website of telefonisch. Een reservering wordt gedaan voor het aantal personen dat aan het spel deelneemt. Er geldt een minimum van twee (2) en een maximum van acht (8) personen.

Annuleren

Een annulering is kosteloos tot 48 uur voor de afspraak. Bij een annulering buiten de kosteloze annuleringstermijn wordt € 50 (per gereserveerde tijd) in rekening gebracht. Bij een “no show” wordt € 75 (per gereserveerde tijd) in rekening gebracht.

Aanvangstijd

De tijd die in de bevestiging van uw reservering wordt aangegeven is de aanvangstijd van het door u gereserveerde spel. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om minimaal tien (10) minuten van tevoren aanwezig te zijn voor een korte uitleg.

Drugs, alcoholgebruik en veiligheid

Het gebruik van drugs is niet toegestaan. Bij verdenking van drugsgebruik behoudt het personeel van Escape Room Ommen het recht de persoon in kwestie niet te laten meespelen en te verwijderen uit het pand. Dit geldt ook voor alcoholgebruik.

Aansprakelijkheid

Escape Room Ommen houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. In de ontvangstruimte zijn (afsluitbare) lockers aanwezig om tassen, jassen e.d. achter te laten.

Eigen risico

Tijdens het doorzoeken van de kamer dienen onder andere decoratieve elementen te worden verwijderd. Hierdoor is er een minimaal risico op letsel dat niet kan worden uitgesloten. Deelname aan de spelactiviteiten geschiedt op eigen risico. Eventueel lichamelijk letsel opgelopen tijdens een bezoek aan Escape Room Ommen kan niet worden verhaald op het bedrijf.

Instructies

Instructies en aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven behoudt het personeel van Escape Room Ommen het recht u te verwijderen uit het gebouw.

Schade en diefstal

Escape Room Ommen behoudt het recht om eventuele schade aan haar eigendommen te verhalen op de veroorzaker daarvan. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.